تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت

تازه ترین ها, تجارت الکترونیک, مدیریت و توسعه کسب و کار آذر ۱۵, ۱۳۹۵

تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت

تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت : دردهه ۱۹۷۰ که کاربرد فناوری اطلاعات درسازمان ها به ویژه صنایع تولیدی گسترش چشم گیری یافت، مکانیزه سازی فعالیت ها اهم این کاربردها بود. درسطح بنگاه های اقتصادی ، فناوری اطلاعات از عوامل مهم افزایش توان رقابت پذیری محسوب می شود. زیرا از طریق تبلور در متمایز سازی محصولات، کاهش هزینه ها وایجاد فرصت های جدید کسب وکار، به بنگاه های اقتصادی درکسب مزیت رقابتی کمک می کند.
امروزه، مدیران ارشد درسطوح مختلف برای کسب موفقیت، برخورد آگاهانه با تحولات دنیای کسب وکار، پرهیز از رویکرد آزمون وخطا ودرنهایت کاهش ریسک تصمیم گیری های خود، باید آشنایی با اصول مدیریت فناوری اطلاعات را تا حد ممکن افزایش داده وبه تدریج، اصول آن را درعمل پیاده کنند.

تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت

تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت

بکارگیری فناوری اطلاعات به طرق زیر منجر به افزایش کیفیت محصولات خواهد شد:

– کاهش قیمت کالا:

با کاهش هزینه های عمیاتی قیمت تمام شده کالا کاهش خواهد یافت ودرنتیجه محصول با قیمت پائین تری به بازار عرضه خواهد شد وطبق تعریف جدید کیفیت این به معنای افزایش کیفیت است.

– کارایی ، زیبایی ودوام:

با بهبود فرآیندها وعملیات ها درصد اشتباهات پرسنل وماشین آلات کاهش یافته وبا افزایش دقت درتولید، محصولی با کیفیت بالاتر خواهد انجامید.

– محصولات متنوع تر، کم حجم تر وظریف تر:

اغلب تکنیک های تولید ناب وسیستم های وابسته به مدیریت کیفیت که درمحیط کاری بکار گرفته می شوند پتانسیل هایی را بوجود می آورند که با فعال ساختن آنها قادر خواهید بود تا حجم قطعات را کاهش داده ودرنهایت محصولی ظریف تر به بازار عرضه نمایید.
درنتیجه افزایش قدرت سازمان درایجاد تنوع در محصولات خواهد بود که به جذب سهم بیشتری از بازار منجر خواهد شد.

– بهبود کیفیت کسب وکار:

فناوری اطلاعات  میتواند به طور استراتژیک برای بهبود کیفیت عملکرد کسب وکار مورد استفاده قرار گیرد

– بهبود کارایی وهزینه:

بهبود کارایی و پایین آوردن هزینه ها ازطریق کاربرد اینترنت وسیستم های ارتباطات مخابراتی به عنوان راهی سریع وکم هزینه برای ارتباط با مشتریان وعرضه کنندگان وشرکای تجاری خواهد بود.

– بهبود عملکرد واثربخشی تجاری:

استفاده وسیع ازتکنولوژی های مبتنی بر اینترنت دردرون شرکت مثل اینترنت میتواند همکاری درتجارت رابهبود بخشد. همچنین هزینه تغییر تکنولوژی اطلاعات بسیار بالاست طوریکه هزینه تغییر نرم افزار از هزینه تغییر فیزیکی بیشتر است. شاید به راحتی بتوان مدل یک ماشین راتغییر داد، درحالی که تغییر نرم افزار سیستم از  WINDOWSبه  LINUXهزینه گزافی را باید پرداخت نمود.

تاثیر فناوری اطلاعت برافزایش کیفیت محصول

تاثیر فناوری اطلاعت برافزایش کیفیت محصول

فناوری اطلاعات اگر عقلای به کار گرفته شوند می توانند به حذف یا کاهش بسیاری از مسایلی کمک کنند که بر مجموع هزینه تأثیر می گذارند.

امروزه تاثیر فناوری اطلاعات علاوه برتغییر مسیر فعالیت سازمان وشرکت ها وحتی فلسفه فعالیت آنها را با چالش های عظیمی روبه رو می سازد. چرا که افراد وسازمان هایی که وارد عرصه ارتباطات الکترونیکی شده اند درواقع اقدام به حذف یکسری ازوظایف تکراری ودوباره کاری کرده اند واین امر بطور چشمگیر هزینه های کیفیت رامتأثر ساخته است. سازمان های دولتی وخصوصی، که می توانند هزینه کیفیت را تقریباً به طور کامل از بین ببرند، می توانند دردنیای پر رقابت امروزی ودرعصر اطلاعات آینده پیشگام باشند.

درواقع فناوری می تواند با کاهش قیمت تمام شده محصولات بهبود کیفیت کالاها یا خدمات تولیدی و تغییر مشخصات محصولات ، عاملی برای رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی درعرصه بازارهای جهانی ومنطقه ای باشد. امروزه تاثیر فناوری اطلاعات در تمامی بخش های زندگی نفوذ کرده است.

مثلث هزینه، کیفیت ودسترسی

یکی از مهمترین واساسی ترین نقش های مدیریت الکترونیکی ، افزایش ضریب توانمندی درمدیریت هزینه های کیفیت سازمان ها است. شواهد وتحقیقات نشان می دهد که فناوری اطلاعات توانایی وپتانسیل لازم برای کاهش هزینه های کیفیت را دارا می باشد. دسترسی وسیع (اطلاعات ، دانش ، دانایی وخرد) وحفظ کیفیت درسطح مطلوب ، باعث می شود تا سازمان ها هزینه کمتری بپردازند. بکارگیری درست و تاثیر فناوری اطلاعات به معنی کاهش هزینه هاست.

تاثیر فناوری اطلاعت برافزایش کیفیت محصول

تاثیر فناوری اطلاعت برافزایش کیفیت محصول

تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت

توسعه کسب و کار

تجارت الکترونیک

کسب و کار

کسب درآمد

افزایش درآمد کسب و کار

موفقیت در کسب و کار

توسغه کسب و کار شرکت

موفقیت در کسب و کار

توسعه کسب و کار در شرکت

تاثیر تجارت الکترونیک در کسب و کار

تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

 

پاسخ دهید