خدمات مشاوره صنعتی

مشاوره مرداد ۹, ۱۳۹۶

خدمات مشاوره صنعتی

خدمات مشاوره صنعتی

خدمات مشاوره ای از جنبه های زیادی دارای اهمیت هستند که میخاهیم در مورد خدمات مشاوره صنعتی توضیح دهیم.

تعدادی از روانشناسان در زمینه ی صنعت در شرکت های خصوصی اقدام به فعالیت کرده اند و به مسئله های مختلفی مانند اموزش افراد درون سازمان ارزیابی منابع انسانی و افراد و … میپردازند.

بعضی دیگر از روانشناسان صنعتی در بخش پژوهشی دانشگاه ها کار میکنند و برخی دیگر در حوزه ی تخصصی مشغول به کار هستند.

 مشاوره صنعتی

خدمات مشاوره صنعتی : هدف های مشاوران صنعتی بیشتر افزایش بهره وری شرکت ها و افزایش کارایی کارمندان که با انجام کار های مختلفی در محیط کار کمک میکنند.

همچنین شرکت ها از مهارت های مشاوران صنعتی خود در بخش های مختلفی مثل طرح های عملیاتی بازاریابی ارزیابی تولید و .. کمک میگیرند.

سازمان ها و شرکت های صنعتی بدون داشتن مشاوره صنعتی به مشکل های متعددی بر میخورند یعنی از اول کار تا پایان کار دچار مشکل های متعددی میشوند. مشاوران صنعتی ان هارا از این مشکلات اگاه میسازند و از مشکلاتی که شرکت های صنعتی با ان دست و پنجه نرم میکنند نیز رهایی میسازد.

خدمات مشاوره صنعتی

خدمات مشاوره صنعتی

مشاور صنعتی

مشاوران صنعتی حیطه ی بزرگی را در بر دارند پس این قابلیت را دارند که در بخش های مختلف نیز کار کنند.

مشاوره صعنتی به محیط کاری افراد در شرکت و سازمان های صنعتی میپردازد و با دیدن موقعیت های مختلف کارمندان برای رفع مشکل و یا دادن یک ایده ی مناسب برای یک کار بهتر شروع به ایده دادن میکنند.

یک تعریف دیگر از روانشناسی صعنتی میشه گفت مطالعه در مورد جنبه های مختلف حیات یک فرد که به کار ان فرد مربوط میشود و داشتن دانشی که حاصل ازرفتار ادمی جهت کم شدن مشکلات ان فرد در کار.

مشاوره در کسب و کار

روانشانسی صنعتی به معنای یاد گرفتن اصول های علمی و به کار گرفتن ان ها در محل کار است.

بسیاری از شرکت هایی هستند که به عنوان یک مشوار صعنتی مشغول به کار هستند این شرکت ها از بهترین مشاوران خود استفاده میکنند برای جلب بیشتر مشتری و کارکرد بهتر ان سازمان و یا شرکت صنعتی . این نوع شرکت ها بیشتر از متخصیصین خود استفاده میکنند.

مشاوران با هدف ایجاد عناصر اصلی در کشور و یا صنعت های کوچک مشغول یعنی تولید کننده ی کالا ها و خدمات صنعتی (همان واحد های صنعتی) مشغول به کار هستند.

 

No Tags

58 total views, 1 today

  

پاسخ دهید