رویکرد بازاریابی نوین در کسب و کار

بازاریابی, تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار آذر ۱۴, ۱۳۹۵

بازاریابی نوین در کسب و کار

سنجش ارزش رویکرد بازاریابی در شرکت ها

رویکرد بازاریابی نوین در کسب و کار : امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان ها با عدم موفقیت در نتایج مختلفی حاصل از رویکرد بازاریابی خود مواجه می گردند، بدون اینکه حتی علت این رکورد و شکست رادر بخش مهم بازاریابی درک نموده باشند این شکست ها و تردیدها در انتخاب مناسب رویکرد بازاریابی فشار زیادی رابر جسم و روح کارمندان بازاریابی بر جای گذارده است،تعداد و شدت این فشارهای رقابتی رو به افزیش می باشد تقریبا هفت سال پیش هنگامیکه عرصه تبلیغات دیجیتال هنوز نوپا بود و رسانه اجتماعی مبدل به قدرت یکه تاز عرصه بازاریابی نشده بود در یکی از مقالات مجله mckinsey ouarteriy به این نکته اشاره شده که چرا بسیاری از مدل هایی سنتی رویکرد بازاریابی انبوه با شکست مواجه می شوند و رویکردهایی را نیز برای موفقیت سرمایه گذاری های بازاریابی در فضای فوق العاده پیچیده کنونی پیشنهاد شده است .خوشبختانه از آن زمان تاکنون شاهد آن بوده ایم که بیش از ۲۰۰ سازمان در بحث ها و مقالات علمی خود به موضوعات مختلفی همچون بازگشت سرمایه بازاریابی( RoI) بطور جدی تری در کسب و کارهای گوناگون مطرح شده است. در جهان امروز کسب و کار که با رشد پیچیدگی هافشار بیرحمانه مالی و فضای همواره چالش برانگیز اقتصادی همراه است بازاریابان در تکاپوی استفاده از رسانه های جدید و سنجش میزان تاثیر گذاری خود از طریق رویکرد بازاریابی می باشند که البته بسیاری از آنان نیز در حال ارتقا می باشند.

رویکرد بازاریابی

رویکرد بازاریابی

با این حال ۳ پرسش اساسی  در این زمینه مطرح است که از قدرت زیادی در سنجش اثر بخشی رویکرد بازاریابی مورد استفاده در شرکت ها برخوردار می باشند.در ادامه به این سوال همراه با شرح پاسخ های آنها اشاره می نماییم.

۱)امروزه چه فاکتورهایی ب مشتریان ما تاثیر می گذارند؟

در شرایط امروزی انقلاب دیجیتال  و انقلاب  رسانه های اجتماعی بطرز شگرفی بر عوامل تعیین کننده تصمیم گیری های مشتریان برای خرید یاعدم خرید یک محصول تاثیر می گذارند مشتریان امروزه قبل از خرید هر محصول یا خدماتی، نظر خواهی ها و پست های آنلاین را درباره آن محصول چاره زنی می کنند و پس از خرید خود مبدل به یکی از صاحب نظران درباره محصول مورد نظر شده و به برقراری روابط طولانی مدت با محصول و برند آن علاقه نشان می دهند. با این حال گرچه شرکت های دنیا میلیون ها بایت اطلاعات و داده ارزشمند درباره تغییرات رفتار مشتریان در دست دارند اما هنوز پاسخی برای این  سوال اساسی ندارند که مشتریان ما دقیقا از چه عواملی تاثیر می پذیرند.
بعنوان نمونه یکی از شرکتهای تولید کننده محصولات مصرف کننده بیشتر توان خود را بر روش های سنتی  رویکرد بازاریابی مانند تبلیغات تلویزیونی و پوسترها نهاده بود سپس با رشد رسانه های جدید این شرکت تصمیم گرفت پژوهشی درباره عوامل تاثیر گذار بر انتخاب های مصرف کنندگان خود انجام دهد ودر نهایت بدین نتیجه دست یافت که همه ۳۰% مشتریانش تحت تاثیر تبلیغات سنتی آنها بوده اند در حقیقت تعاملات داخلی با مصرف کنندگان مثلا در زمان مراجعه مشتری به فروشگاه ها یا شرکت نقش مهم تری در انتقال پیام شرکت به آنها داشته و بودجه خریداران احتمالی به خود جلب نموده است .
همچنین مشتریان بیان نموده اند که با وجود نظر خواهی هاآنلاین چندان تحت تاثیر صحبت های کارمندان فروش بازاریابی نیز قرار نگرفته اند بعلاوه این روند در سر تاسر جهان مشهود نبوده است زیرا در شرایطی که تاثیر تبلیغات و آگهی های بازرگانی در فروش محصولات کمرنگ شده است تاثیر تلویزیون در مورد برخی محصولات علی الخصوص در بازارهای نو ظهور همچنان به قوت خود باقی است با حصول این نتایج و دیدگاه های جدید شرکت مذکور توانست یک رویکرد بازاریابی را ترتیب دهد که در هر دو جهت ارزشگذاری بر مصرف کننده و مقرون به صرفه بودن گام بگذارد این الگو امکان تصمیم گیری های مطمئن تر درباره رویکرد بازاریابی در مناطق جغرافیایی و موقعیت های خاص گوناگون را نیز فراهم آورد.

با گذشت زمان و طی تحقیقات متوالی ما متوجه شدیم که شرکت ها از اهمیت روبه رشد نقاط ارتباط با مشتری مانند رسانه ها آگاه هستند اما هنوز قدرت شگرف تاثیر گذاری خود و نیز چگونگی تاثیر گذاری بر مشتری را درک ننموده اند معمولا راه حل این مسئله آن است که تحقیقات کافی بمنظور درک عمیق تر آیندهای تصمیم گیری به مشتریان انجام گیرد این رویکرد بازاریابی بی شک بر نقاط ارتباطی و پیام های تاثیر گذار بر رفتار مشتری موثر است با داشتن این اطلاعات بازاریابان می توانند منطق عمومی و سنتی غلط را ازمیان بردارند. امروزی آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات مشتری می تواند به سرمایه گذاری های مقون به صرفه ای برای شرکت ها منتهی گردد.

رویکرد بازاریابی

رویکرد بازاریابی

۲) تا چه حد قضاوت بازاریابی ما آگاهانه انجام می گیرد؟

بازاریابی همواره تلفیقی بوده است از حقایق و قضاوت های ما در نتیجه هیچ تحلیلی برای رویکرد بازاریابی وجود ندارد که به تنهایی شمارا از خلاقانه بودن کارتان آگاه سازد یک دهه قبل در شرایطی که تنها از روش های تبلیغات سنتی استفاده می شد، اغلب بازاریابان ارشد بطور توجیه پذیری از اعتماد کافی به قضاوت های خود هزینه های مصروفی و پیام های انتقالی بر خوردار بودند اما امروزه بسیاری از آنها به عدم اطمینان خود اقرار می نماید.
واقعیت شگفت انگیز چنین است بازاریابان دهه های متمادی یر تبلیغات تلویزیونی مترکز شده بودند، در حالیکه برخی از جدیدترین رویکرد بازاریابی ماه ها و هفته ها پیش از آن در بازار رواج یافته بود اما بازار یابان آنها را در حد تئوری نگاه داشته بودند بنابراین می توان نتیجه گرفت که قضاوت هایمان ناقص یا بسیاری قدیمی خواهند بود و با توجه به هزینه مورد نیاز سرمایه گذاری عاقلانه بر رویکرد بازاریابی جدید نیز دشوار خواهد بود شاید شما بعنوان یک بازاریاب بارها شنیده باشید که تنها پاسخ به ارتقای سطح قضاوت ما در فضای فوق العاده متغیر امروزی داده ها هستند و برخی شرکت ها نیز ابزارهای تحلیلی و رویکرد بازاریابی پیچیده ای را برای این منظور تهیه نموده اند با این حال یکپارچه سازی تمامی این اطلاعات به روشی که هم قابل اعتماد باشند و تغیرات  رویکرد بازاریابی را به ما یاد آوری نمایند امری دشوار می نماید.

بی شک ما تحت تاثیر رویکرد ( داده های فراوان) و تحلیل های پیشرفته آنها قرار گرفته ایم اما داده ها تنها در زمانی مثمر ثمر هستند که با تخصص و قضاوت صحیح بازاریابان همراه شوند.

۳) چگونه یا پیچیدگی های  جدید در بخش بازار یابی سازگاری یابیم؟

در شرایطی که رویکرد بازار یابی هر روز پیچیده تر می گردد فضای داخل سازمان بازاریابی نیز باید پیچیده تر شود بازاریابان قدیمی تنها تعداد اندکی از ابزارهای ارتباطی و رویکرد بازاریابی را در اختیار داشتند اما امروزه صدها ابزار در اختیار است که بعضی از آنها بسرعت پیشرفت می کنند این تکثیر و ازدیاد ابزاری به پیدایش متخصصان داخلی و خارجی بسیار با تجربه فراوان در زمینه کانال های رسانه ای گروهی و یا شبکه های اجتماعی انفرادی و خصوصی منجر شده است ،البته این رشد نمایی در رویکرد بازاریابی تمام نشدنی بنظر می رسد و بایستی مدیریت شود.
ما متوجه سه عامل شدیم که همواره در مدیریت پیچیدگی های رویکرد بازاریابی نقش اساسی دارند نخست اینکه شما به تعدادی متخصص نیاز دارید البته شما نمی توانید تمام مهارت ها را در یک نفر بیابید دوم اینکه شما به افرادی نیاز دارید که هم تلاش های بازار یابی را در طول کانال ها یکپارچه نمایند و هم بر خطوط نهایی تولید متمرکز شوند این امر درشرکت های بسته بندی کالا همان نقش مدیران برند سازی نام دارد با این حال نیاز اولیه بایستی توسط یک نفر مرتفع گردد. در نهایت شمابه شفاف سازی قطعی در فر آیندها، نقش ها و مسئولیت ها نیاز دارید که بایستی در دپارتمان بازاریابی و نیز تمامی شرکت شما ( از لحاظ کاربرد بازاریابی و واحدهای کسب و کار) انجام پذیرد. ارتباط مبتنی بر اعتماد متقابل میان شرکت ها  و نمایندگی ریسک پذیری محسوب نمی گردد اما همه ما باید بپذیریم که این نقش ها در حال تغییر مستمر هستند.

رویکرد بازاریابی

رویکرد بازاریابی

توجه به پیچید گی های موجود در رویکرد بازاریابی به روشی جامع و فراگیر نیازمند تلاشی پیگیرانه است. بعنوان مثال مدیران ارشد اجرایی یک شرکت بسته بندی کالا در آمریکای شمالی تلاش کرده اند تا ( آینده رویکرد بازاریابی ) و با توجه به اولویت های رشد شرکت تعیین نمایند.

فضای بازاریابی امروزی با رشد و توسعه سریعی همراه است و اغلب یک هدف پیشرو اما دشوار محسوب می گردد. اساسا تاکید بیش ار حد بر تغییر یا چالش امر مطلوبی نمی باشد . گرچه با گذشت زمان ما بدین نتیجه رسیدیم که بازار یابی که توانسته اند به سه سوال اساسی پاسخ مناسب دهند، رویکرد بازاریابی تاثیر گذار بیشتری را نیز خلق نموده اند.

بازاریابی نوین در کسب و کار

رویکرد بازاریابی نوین در کسب و کار

کسب و کار

بازاریابی

توسعه  کسب و کار

بازاریابی کسب و کار

کسب و کار اینترنتی

کسب و کار جدید

تعریف  کسب و کار

بازاریابی اینترنتی

مشاوره بازاریابی

سایت بازاریابی اینترنتی

بازاریابی های اینترنتی و کسب درآمد

بازاریابی و افزایش درآمد

مقاله بازاریابی های اینترنتی

بازاریابی اینترنتی چیست

انواع بازاریابی

آموزش بازاریابی

بازاریابی موفق

استخدام بازاریابی

۲ Responses to “رویکرد بازاریابی نوین در کسب و کار”

Trackbacks/Pingbacks

  1. اهمیت محتوا در بازاریابی
  2. درج آگهی-اصول درج آگهی-خلق آگهی-درج آگهی چاپی-درج آگهی در سایت

پاسخ دهید