فناوری اطلاعات در کسب و کار

تازه ترین ها, تجارت الکترونیک, فناوری اطلاعات آذر ۱۵, ۱۳۹۵

کسب و کار

 فناوری اطلاعات در کسب و کار

 فناوری اطلاعات در کسب و کار : سخن گفتن از آثار فناوری اطلاعات بر مجموعـه مشـاغل، امـر دشـواري اسـت. چـرا کـه فناوری اطلاعات درعين اشتغال زايي، اشتغال زدا هم بوده است! توسعه تکنولوژی و بکارگیری وسیع آن ، باعث افزایش بهره وری فعالیت های اقتصادی شده است. همچنين فناوري اطلاعات موجب شده تا اطلاعات دقيق و روزآمـد همـواره دردسترس متقاضيان قرار گرفتــه و آنها را قادر به تصميم گيري يا تصميم سازي بهتر و به موقـع کنـد. ايـن امـر بـه سـهم خود هزينه ها را کاهش داده، سود را افــزايش مي دهد و رشد اقتصادی در کسب و کار را تسهيل مي سازد.

اين يک واقعيت است که در اثر ماشيني شدن فعاليتها، تقاضاي برخي از صنايع براي نيروي کار کاهش مي يابد. ولي ازطرفـي، مشـاغل جديـدي وارد بازار کار مي گردند. از جمله اين مشاغل عبارتند از طراحي صفحات وب، کارشـناس نگهـداري و مـديريت پايگاههـاي تحت وب، کــارشنـاس سيستم هاي چندرسانه اي، تکنسين ماهواره اي فرستندگي، تکنسين سيستم هـاي موقعيـت‌ ياب جهاني، و متخصصين تجارت الکترونيکي، اين مشاغل نياز به دانش، مهارت و توانمنديهايي دارنـد کـه بعضـاً در شـرح مشاغل قبلي يا حتي کنوني برخي کشورها وجود ندارد.

تاثير فناوری اطلاعات بر مشاغل و کارآفرینی

تاثير فناوری اطلاعات بر مشاغل و کارآفرینی

صاحب نظران بر اين باورند که درازاي هر شغل جديدي که در صنعت نرم‌افزار ايجاد مي گردد، حدود ٧٥ موقعيـت شـغلي مـي توانـد ازطريـق کاربرد فناوري اطلاعات در زمينه هاي ديگر پديد آيد. چنانچه اين پيش‌بيني صحيح باشد، طي ١٠ سال آينده، تنها از گذر مشاغل مرتبط با فناوري اطلاعات ١٠٠ ميليون موقعيت شغلي جديــد ايجاد خواهد شد.

یکی از عمده ترین شرایط توسعه در فناوری اطلاعات وجود نیروهای متخصص و کارآمد می باشد، کمبود این نیروها عامل اصلی در عدم توسعه فناوری اطلاعات می باشد. جهان در حال حاضر در گذر و تحول از وضع موجود به وضعیت مطلوب می باشد . لذا می توان انتظار داشت فرصت های شغلی متعددی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد شود. کشورها برای توسعه اشتغال خود حتما به نیروهای متخصص فناوری اطلاعات نیاز مبرم دارند و این مقوله جز با برقراری دوره های آموزشی برای افراد تحصیلکرده که بتوانند در عصر دیجیتال مهارت و توانایی کافی داشته باشند برقرار نخواهد شد.

می توان از این موارد نتیجه گرفت که افزایش فرصت های شغلی در زمینه فناوری اطلاعات به عوامل زیر بستگی دارد:

ـ افزایش نیاز به کارشناسان فنی نرم افزار و سخت افزار با توجه به گسترش استفاده از فناوری و ورود فناوری در سازمان ها

ـ افزایش نیاز کشورها به متخصصین فناوری و تامین قسمتی از این نیروها از کشورهای مختلف

ـ افزایش قبول سفارش ساخت نرم افزارهای مختلف توسط افراد و شرکت فناوری از سایر کشورهای جهان

ـ افزایش خدماتی که از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف به عنوان یک وسیله کمکی و ابزار استفاده می کنند.

ـ افزایش فروش و تعمیر و نگهداری سخت افزارهای مختلف

ـ افزایش تولید برخی قطعات و لوازم مورد نیاز کامپیوترها

ـ افزایش آموزش این فناوری با تاسیس آموزش های مختلف

تغییر و تحولات ایجاد شده در جوامع بشری مستقیما بر نوع و ماهیت کار تاثیرگذار بوده و به گونه ای که در هر یک از جوامع اولیه مبتنی بر کشاورزی، صنعتی و اطلاعاتی انسان ها بر اجرای وظایف و فعالیت های ویژه ای تمرکز داشته اند.

تاثير فناوری اطلاعات بر مشاغل و کارآفرینی

تاثير فناوری اطلاعات بر مشاغل و کارآفرینی

در خصوص تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد.

  • نگرش اول به ایجاد مشاغل جدید در عرصه فناوری اطلاعات توجه دارد و ایجاد مشاغل در این حوزه را نوید بخش رشد اشتغال می داند. براساس این دیدگاه فناوری اطلاعات زمینه ساز ایجاد فرصت های شغلی جدیدی خواهد بود که بر نرخ اشتغال می افزاید.
  • نگرش دوم که ارتقای نقش ماشین ها و سیستم های کامپیوتری در کسب وکار را مطرح می کند معتقد است که چنین حرکتی حذف تدریجی جایگاه انسان در مشاغل موجود و در نتیجه کاهش فرصت های شغلی را به دنبال دارد.

پیشرفت تکنولوژی اطلاعات در جهان امروزه زمینه های کاری فراوانی را فراهم آورده است. با توجه به اینکه تکنولوژی اطلاعات باعث انعطاف پذیری کارها می شود و کارکنان می خواهند وقت زیادی را خارج از اداره کار کنند و کارها تخصصی تر می شود، پس نیاز به آموزش در سطح بیشتری احساس می شود. لذا چنانچه هدف ایجاد اشتغال در کشور باشد یکی از راهکارها می تواند افزایش تعداد دانشجویان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتقاء کیفی سطح دانشگاه ها باشد تا بتوان نیروی آماده ورود به بازار کار را با تکنولوژی های جدید آموزش داد.

پیشنهاد می شود برای نقش بیشتر فناوری اطلاعات در اشتغال این موارد در کشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد:

ـ گنجاندن واحدهای درسی آشنایی با سیستم های اطلاع رسانی و IT

ـ برنامه ریزی مدون در کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها برای آشنایی بیشتر کارکنان با فناوری های جدید

ـ ایجاد استانداردهای ملی آموزش برای تکنولوژی اطلاعات

ـ بسترسازی فکری و فرهنگی برای پذیرش IT در سطح جامعه

ـ سرمایه گذاری برای افزایش منابع متعدد و نرم افزارهای آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات

ـ قانون گذاری برای ارائه تسهیلات به اشخاصی که از فضای مجازی برای کسب در آمد استفاده می کنند.

تحول كار در عصر اطلاعات

– برخي ازمشاغل فعلي درعصر اطلاعات ازبين خواهد رفت (شبيه مشاغل مرتبط با كتابداري سنتي)

– برخي ازمشاغل با تغييراتي جد‌ّي درعرصة عمل مواجه خواهند شد.

– مشاغلي جديد پديدار خواهد شد (وب‌گردان، كارشناس دادگان آموزشي و…)؛

– شيوه دوركاري، اجراي وظايف شغلي را تحت تأثير قرار خواهد داد (نقش زمان ومكان كمرنگ مي‌شود)؛

– مفاهيم حقوقي وروابط كار بشد‌ّت متحول خواهد شد؛

– وظايف فيزيكي به ماشين ووظايف دانش‌مدار وخبره‌گرا به انسان محول مي‌شود؛

– به دليل پيچيده وهوشمند شدن امور، نقش فكرافزاري انسان درامور پررنگتر وسطح تعامل درون سازماني افزايش مي‌يابد.

تاثير فناوری اطلاعات بر مشاغل و کارآفرینی

تاثير فناوری اطلاعات بر مشاغل و کارآفرینی

بر اين اساس اهميت نقش بستر سازي كارآفريني و وظيفه دولت مشخص ميشود. دولت بايد بستر كارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات را كه همان شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي است، توسعه دهد و امكان دسترسي آسان همه به اين شبكه را فراهم كند، ضمن اينكه فرهنگ استفاده از شبكه را ايجاد كرده و گسترش دهد و قوانين و مقررات لازم را تدوين و اجرا كند. پديده فرار مغزها كه خصوصا در فناوري نو بيشتر رايج است از نتايج ضعف كارآفريني در كشورهاي در حال توسعه است. بسياري از نيروهاي تحصيل كرده اين كشورها، صرفا عملي بار آمده و تربيت شده اند و بايد توسط ديگران مديريت شوند و از سوي ديگر، افرادي هم كه شخصيت كارآفريني دارند، بستر كارآفريني را در اين كشورها نمي يابند.

 فناوری اطلاعات در کسب و کار

کسب و کار

توسعه کسب و کار

تجارت الکترونیک

مشاوره کسب و کار

بازاریابی کسب و کار

تعریف کسب و کار

تبلیغات کسب و کار

کسب و کار موفق

کسب و کار جدید

تاثیر تجارت الکترونیک در کسب و کار

تجارت الکترونیک در ایران

تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مقاله در مورد تجارت الکترونیک

 

پاسخ دهید