مدیریت و توسعه کسب و کار

مدیریت و توسعه کسب و کار خرداد ۲۳, ۱۳۹۵

مدیریت و توسعه کسب و کار

 

 

توسعه کسب و کار و بازاریابی
مدرس: مهندس قاسم زاده
مدت دوره : 3 جلسه
هزینه: 85 هزار تومان
زمان: دوشنبه  ساعت 17-

19

 

مدیریت فروش
مدرس: مهندس قاسم زاده
مدت دوره : 3 جلسه
هزینه: 90 هزار تومان
زمان: چهارشنبه ساعت 17-19

 

آشنایی با مطالعات و ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
مدرس: دکتر اعلایی
مدت دوره: 5 جلسه
هزینه:120 هزار تومان
زمان: پنج شنبه 10-

12

مدیرت زمان و کنترل پروژه های صنعتی
مدرس: دکتر اعلایی
مدت دوره : 5جلسه
هزینه : 150 هزار تومان
زمان : پنج شنبه 8 – 10

 

فنون مذاکره
مدرس: مهندس کهروبی
مدت دوره: 3 جلسه
هزینه: 120 هزار تومان
زمان: سه شنبه 18 – 20

 

رفتار شناسی شغلی
مدرس: مهندس کهروبی
مدت دوره: 5 جلسه
هزینه: 200 هزار تومان
زمان: یک شنبه 18-20

No Tags

655 total views, 1 today

  

پاسخ دهید