گرفتن ایران کد

ایران کد دی ۸, ۱۳۹۵

ایران کد

گرفتن ایران کد

ایران کد به معنای اصالت کالا یا تملک داشتن به آن محصول است.
شما می توانید ایران کد را به نام مدیر عامل یا خود شرکت تهیه نمایید. ما گرفتن ایران کد به نام مدیر عامل را پیشنهاد نمی کنیم. زیرا ممکن است مدیرعامل تعویض شود یا فعالیتش در آن شرکت قطع گردد. همچنین مدیر عامل می تواند ایران کد را به شرکت دیگری ببرد و ممکن است سوء استفاده ای صورت بگیرد. پس بهتر است به اسم شرکت  گرفته شود تا حقوقی باشد. ادامه مطلب

633 total views, 1 today