ﺳــﻮﻻر ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﺨــﺎر

  • آدرس: اتوبان همت شرق به غرب ، بعد از بزرگرا اشرفی اصفهانی، خیابان سردار جنگل ، چهارراه مخبری(اولین چهارراه)، ضلع جنوب شرقی چهار راه ، پلاک 45 ، طبقه 5
  • استان: تهران
  • کشور: Iran
  • تاریخ آگهی: شهریور ۲۰, ۱۳۹۵ ۴:۳۵ ب.ظ
  • انقضا: این آگهی منقضی شده است

توضیحات

ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﻮﻻر ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﺨــﺎر ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﻃﺮاﺣــﯽ ، ﻧﺼــﺐ و راه اﻧــﺪازي اﻧــﻮاع دﯾــﮓ ﻫــﺎي ﺑﺨــﺎر ، روﻏــﻦ داغ ، آب  داغ ، آب ﮔــﺮم و ﻣﺨــﺎزن ﺗﺤــﺖ ﻓﺸــﺎر و ﻣﺒــﺪل ﻫــﺎي ﺣﺮارﺗــﯽ، ﺑــﺮج ﺗﻘﻄﯿــﺮ، رآﮐﺘــﻮر، وﺳــﺖ ﻫﯿــﺖ ﺑــﻮﯾﻠﺮ، اﮐﻮﻧــﻮ ﻣــﺎﯾﺰر، در  ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻋــﻢ از ﻧﻔــﺖ و ﮔــﺎز و ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔــﺎﻫﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮان اﯾـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ از ﻧﯿـﺮو ﻫـﺎي ﮐـﺎر آزﻣـﻮده و ﺑـﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ دو دﻫـﻪ در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓـﻮق ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳﺖ.

برج تقطیر

برج تقطیر

برج تقطیر یکی از قسمت‌های اصلی و مهم در فرآیند تقطیر آزمایشگاهی و صنعتی است. نوع صنعتی آن در ابعاد مختلف ساخته می‌شود و در صنایعی چون نفت و پتروشیمی و عمدتاً برای جداسازی هیدروکربن‌ها از یکدیگر به کار می‌رود. درون برج‌های تقطیر صنعتی قسمت‌هایی به نام سینی‌های تقطیر قرار دارند که عمل جداسازی در آن‌ها انجام می‌شود و تعداد و روش چیدمان آن‌ها متناسب با نوع مواد جداشونده و ظرفیت تولید متفاوت است. نوع آزمایشگاهی آن معمولاً از جنس شیشه می‌باشد و برای مقادیر کم و یا نمونه‌های آزمایشی به کار می‌رود.

No Tags

424 total views, 1 today

  

Listing ID: 11557d40658d388b

Report problem

Processing your request, Please wait....

پاسخ دهید

تقویم

شهریور ۱۳۹۶
ج ش ی د س چ پ
« مرداد    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  

علمی و پژوهشی

خدمات ویژه ما