صنعت بانکرینگ در ایران و جهان

علمی و پژوهشی تیر ۵, ۱۳۹۵

صنعت بانکرینگ در ایران و جهان

مقدمه

بیش از سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته و اقیانوس‌ها قاره‌ها را در برگرفته‌اند. انسان با استفاده از کشتی‌های ماهیگیری مدرن و روش‌های جدید فراوری آبزیان، بخش مهمی از نیاز خود به مواد غذایی و پروتئینی را از دریا تامین می‌کند. در زمینه تجارت بین‌الملل از طریق بانکرینگ ، سهم اصلی تجارت از طریق حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد و بخش اعظم نیاز بشر از این راه تامین می‌شود. عامل اتصال میان انسان و دریا بندر است و این ارتباط از طریق کشتی‌ها میسر می‌گردد. ادامه مطلب

681 total views, 1 today