فروشنده حرفه ای در کسب و کار

مدیریت و توسعه کسب و کار 15 ساعت ago

فروشنده حرفه ای در کسب و کار

چگونه به یک فروشنده حرفه ای تبدیل شویم ؟؟؟!

تمام فروشندگان در آغاز مکالمه با چنین فرصتی تحت عنوان «اعتراض ها» – که ما ترجیح می دهیم انواع مشابه این سوالات ( در بخش۱ این مقاله این سوالات را بیان نمودیم)  در ظاهر موجه را می شوند.
این به ما چه می گوید؟ می گوید پاسخ هایی که ما در نقطه عطف شماره یک می شنویم، آن قدر که به نظر می رسند، موجه نیستند. به خاطر داشته باشید: هروقت که در یک فروشگاه بزرگ هستید، هر وقت که آن نمایش کوچک «فقط تماشا می کنم» را می بینید، در واقع یک نمونه ی ساده از چیزی را دیده اید که وقتی فروشندگان می خواهند با مشتری احتمالی گفت و گویی آغاز کنند، برای شان اتفاق می افتد. مردم به طور غریزی سنگ اندازی می کنند و این کار را طبق عادت انجام می دهند. ادامه مطلب

3 total views, 2 today

فروشنده حرفه ای در کسب و کار

مدیریت و توسعه کسب و کار 15 ساعت ago

فروشنده حرفه ای در کسب و کار

چگونه به یک فروشنده حرفه ای تبدیل شویم ؟؟؟!

هنگامی که با مشتری مد نظرتان تماسی می گیرید، البته در بیشتر موارد طرف مقابل حرف شما را قطع خواهد کرد. وقتی چنین شود، شما در نقطه ی عطف شماره ی یک هستید. آنچه شما در آن لحظه از طرف مقابل می شنوید موجه به نظر می رسد و شاید از پس آن بر آمدن مشکل باشد.
کمی جلوتر در این مقاله تغییر دهنده هایی ویژه را برای هر دو نوع جوابی خواهید یافت. اکنون از شما می خواهم که متوجه باشید کنار آمدن با اولین دلیلی که ظرف مقابل می تراشد، تا حدودی همیشه مشکل تر از آنچه به راستی هست به نظر می رسد. این نکته فوق العاده مهم است. آن پاسخ اولیه ای که می شنوید بیش از آن که در تصورتان بگنجد می تواند تغییر کند؛ به شرطی که آمادگی کامل آن را داشته باشید. ادامه مطلب

5 total views, 2 today

بازاریابی ترویجی در توسعه کسب و کار

بازاریابی, تازه ترین ها, تبلیغات, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۷, ۱۳۹۵

بازاریابی ترویجی در توسعه کسب و کار

بازاریابی ترویجی

بازاریابی ترویجی: در بخش اول درباره بازاریابی ترویجی صحبت کردیم

و در بخش دوم درباره جلب افراد در محل فروش محصولات، مزایای ترویج با استفاده از کوپن و مزایای پس دادن بخشی از مبلغ خرید یا وجه پرداختیم و در بخش سوم به موضوعاتی از قبیل: وفادار ساختن مشتریان، پیشنهادهای تخفیف و ارائه نمونه محصولات و … می پردازیم
و حال
در این بخش به ادامه نکاتی درباره بازاریابی ترویجی می پردازیم؛

ادامه مطلب

32 total views, 0 today

بازاریابی ترویجی در توسعه کسب و کار

بازاریابی, تازه ترین ها, تبلیغات, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۷, ۱۳۹۵

بازاریابی ترویجی در توسعه کسب و کار

بازاریابی ترویجی

بازاریابی ترویجی: در بخش اول درباره بازاریابی ترویجی صحبت کردیم

و در بخش دوم درباره جلب افراد در محل فروش محصولات، مزایای ترویج با استفاده از کوپن و مزایای پس دادن بخشی از مبلغ خرید یا وجه پرداختیم و حال
در این بخش به ادامه نکاتی درباره بازاریابی ترویجی می پردازیم؛

ادامه مطلب

21 total views, 0 today

بازاریابی ترویجی

بازاریابی, تازه ترین ها, تبلیغات, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

بازاریابی ترویجی: در بخش اول درباره بازاریابی ترویجی صحبت کردیم

و حال

در این بخش به ادامه این موضوع می پردازیم؛

 

ادامه مطلب

34 total views, 0 today

بازاریابی ترویجی

بازاریابی, تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

بازاریابی ترویجی

توسعه کسب و کار

چطور از ترفندهای ارائه شده در مقاله بازاریابی ترویجی استفاده کنید.

چطور از دام های روش های ترویج فروش اجتناب کنید.

چطور برنامه های بازاریابی ترویجی را طراحی بودجه بندی و اجرا کنید.

ادامه مطلب

78 total views, 1 today

مذاکره در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

مذاکره در کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکره در کسب و کار: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان
در بخش پنجم : ۵ فرمان
در بخش ششم : ۵ فرمان 

و حال در این بخش به ۴ فرمان پایانی در مذاکرات تجاری می پردازیم؛

ادامه مطلب

32 total views, 0 today

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاکتیک های مذاکره: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان
در بخش پنجم : ۵ فرمان 

و حال در این بخش به ۵ فرمان دیگر در مورد مذاکرات تجاری می پردازیم؛

ادامه مطلب

39 total views, 0 today

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاکتیک های مذاکره: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان 

و حال در این بخش به ۵ فرمان دیگر می پردازیم؛

ادامه مطلب

32 total views, 0 today

مذاکرات در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

مذاکرات در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکرات در توسعه کسب و کار: در بخش اول این نوشته به ۳ مورد مفهوم مذاکره و  در بخش دوم این نوشته به ۳ مفهوم دیگر درباره مذاکره پرداختیم؛ در بخش سوم این نوشته به ۵ فرمان درباره مذاکرات تجاری پرداختیم؛ حال به ۱۰ فرمان دیگر درباره مذاکرت تجاری می پردازیم:

ادامه مطلب

30 total views, 0 today

Page 1 of 71 2 3 7

علمی پژوهشی

خدمات ویژه ما