افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ و بخش ۲ و بخش ۳  این مقاله ۵ تکنیک اول را بیان کردیم . حال به تکنیک آخر می پردازیم. امید است که این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد ادامه مطلب

296 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ و بخش ۲ این مقاله ۴ تکنیک اول را بیان کردیم . گفتیم که مشخص کنید که چه کاری باید انجام دهید، فهرست کارها را بنوسید، فقط کارهای مرتبط با اهدافتان را بنویسید. کارهایی که آخرین مهلتش امروز است را مشخص کنید و کارهایی که می توانید بعداً انجام دهید را تفکیک کنید.  برای کارهایتان برنامه زمانی درست کنید. برای هر کار زمان خاتمه واقع بینانه ای در نظر بگیرید. درخواست های همکارانتان برای انجام کارهایی که خارج از مسئولیت های شما است را رد کنید. حواس خود را متمرکز کنید. غیبت نکنید و وب گردی نکنید. از جلساتی که در زمان مقرر تمام نمی شوند خارج شوید. از انجام همزمان چند کار دوری کنید. ایده هایی که به ذهنتان می آید را روی کاغذ بنویسید و یا به صورت صوتی ضبط کنید، تا بعداً سریع تر بخاطر بیاورید.  اطلاعات جدید را پردازش کنید. به پیام ها یا هر اطلاعات جدیدی که به دستتان می رسد فورا ترتیب اثر دهید.
حال به تشریح ادامه تکنیک های افزایش سود می پردازیم. ادامه مطلب

265 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ این مقاله ۲ تکنیک اول را بیان کردیم . گفتیم که  اول، مشخص کنید که چه کاری باید انجام دهید، فهرست کارها را بنوسید، فقط کارهای مرتبط با اهدافتان را بنویسید. کارهایی که آخرین مهلتش امروز است را مشخص کنید و کارهایی که می توانید بعداً انجام دهید را تفکیک کنید. دوم، برای کارهایتان برنامه زمانی درست کنید. برای هر کار زمان خاتمه واقع بینانه ای در نظر بگیرید. حال به تشریح ادامه تکنیک های افزایش سود می پردازیم. ادامه مطلب

280 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : لارا استک، که خود کارشناس افزایش بهره وری است، راه های ساده و نوآورانه ای ارائه می کند تا از روز کاری مفید خود بیشتر لذت ببرید. او به شما نشان می دهد چگونه کارهای خود را اولویت بندی کنید و چگونه با حذف فایل ها و اطلاعات اضافه، مشخص کردن کارهایی که واقعاً مهم هستند، کارهای خود را کمتر کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

برخی از پیشنهادات تو که مربوط به سلامتی و ورزش است بسیار مفید است، با اینکه در کتاب های دیگر نیز یافت می شود. با این حال بسیاری از ایده های او برای سازماندهی امور، جدید هستند و ارزش امتحان کردن را دارند. انتشارات سپید پیشنهادات واقع بینانه ی خانم لارا استک را به هر کسی که به دنبال ساده کردن کارهای گیج کننده است، توصیه می کند. ادامه مطلب

328 total views, 0 today