تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار : برنامه ریزی برای موفقیت – بخش چهارم

در مطالب گذشته مربوط به برنامه ریزی برای موفقیت و تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار  به مطالب گفته شده اشاره شد :
آمادگی قبلی
برنامه ریزی تماس
اولویت تماس
خط مشی هایی برای یک روز تماس موفقیت آمیز
انتظارات مثبت

در این مطلب قصد داریم به تاثیر حفظ سطح انرژی در کسب و کار و همچنین استفاده از یادداشت ها برای توسعه کسب و کار بپردازیم.

شما باید یادداشت بردارید. حتی نیرومند ترین حافظه جزئیات دو یا سه تماس را نگه نخواهد داشت. اگر خیلی منتظر بمانید شما گفته یا ویژه ای حیاتی را فراموش می کنید و یادداشت های شما با واژه های شما پایان می یابند، نه با حرف های مشتریان تان!!!

ادامه مطلب

114 total views, 0 today

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار : برنامه ریزی برای موفقیت – بخش سوم
در مطالب گذشته درباره برنامه ریزی برای موفقیت ، به بخش های آمادگی قبلی ، برنامه ریزی تماس و اولویت تماس برای برنامه ریزی در کسب و کار پرداختیم.
اکنون به موضوع خط مشی هایی برای یک روز تماس موفقیت آمیز و انتظارات مثبت در جهت رسیدن به موفقیت می پردازیم.

فروشندگی حرفه ای عالی است!!! زیرا همواره اجازه می دهد پول خوبی برای امرار معاش در آوردید. همچنین در این حرفه آزادید خلاقیت به خرج دهید…

یک نکته در مورد این آمادگی ذهنی این است که به خود یادآوری کنید چیزی به عنوان مشتری احتمالی وجود ندارد، همه مشتری هستند. اکنون این را همین حالا و با صدای بگویید… ادامه مطلب

133 total views, 0 today

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار - توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار : در مقاله قبلی به نقش “آمادگی قبلی” و نقش “برنامه ریزی تماس” در تاثیر اعتماد به نفس برای توسعه کسب و کار پرداختیم.
حال به ادامه موضوع تاثیر اعتماد به نفس در کسب کار با عنوان اولویت تماس میپردازیم :

اولویت تماس

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار :  برای این که روزتان خوب پیش برود شروع با یک تلفن آسان – دوستانه، کم استرس، و مثبت را برنامه ریزی کنید. به عنوان مثال اولین تماس می تواند یک تماس بابت تشکر از یک مشتری دائم باشد. تماس ساده ی دیگر تماس با مشتری ای است که منتظر تماس شما برای پاسخ به در خواستش است. این نوع تماس ها می تواند پاسخی مثبت داشته باشد و شروعی خوب به شمار می آید…

ادامه مطلب

120 total views, 0 today

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

مدیریت و توسعه کسب و کار فروردین ۱۷, ۱۳۹۶

توسعه کسب و کار

تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار

 تاثیر اعتماد به نفس در کسب و کار : اغلب هر سال خواننده ای پاپ هنگام اجرا متهم می شود به جای اجرای زنده روی صحنه،به اصطلاح «لب زده است.» خواننده ای که بیش از سی سال سابقه دارد اغلب تقاضای یک متن رسان می کند تا هرگز در حضور انبوه شنوندگان واژه های ترانه ای را که می خواند فراموش نکند. اگر چه ممکن است عجیب به نظر برسد که اجرا کنندگان حرفه ای با این روش مردم را بفریبند، ممکن است نگران باشند و بترسند اشتباهی شرم آور در کنسرت مرتکب شوند. به همین دلیل از روش های پشتیبان استفاده می کنند که به ایشان کمک خواهد کرد به حاظران در کنسرت آنچه را می خواهند، یعنی یک نمایش عالی را تقدیم کنند.
هر کسی که برای امرار معاش در کار فروش است، اغلب به ترس از آنچه ممکن است در اثر گرفتگی صدا و بند آمدن زبان در هنگام اجرا (تماس فروش) روی دهد می پردازد تا آن را از خود براند. اگر واژه ها با سرعت کافی بیان نشوند یا ساده نباشند، چاره ساز نیستند. حتی فروشندگان حرفه ای با سابقه که بارها تماس گرفته اند، هنگام تماس گرفتن، به ویژه تماس های رسمی بدون اطلاع قبلی، ذچار اضطراب می شوند. هنگامی که برنامه ای دارید که ممکن است به موفقیت منجر شود، با توجه به تجربه ی تماستان، تنش و فشار روحی را دور کنید. ادامه مطلب

192 total views, 0 today