افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ و بخش ۲ این مقاله ۴ تکنیک اول را بیان کردیم . گفتیم که مشخص کنید که چه کاری باید انجام دهید، فهرست کارها را بنوسید، فقط کارهای مرتبط با اهدافتان را بنویسید. کارهایی که آخرین مهلتش امروز است را مشخص کنید و کارهایی که می توانید بعداً انجام دهید را تفکیک کنید.  برای کارهایتان برنامه زمانی درست کنید. برای هر کار زمان خاتمه واقع بینانه ای در نظر بگیرید. درخواست های همکارانتان برای انجام کارهایی که خارج از مسئولیت های شما است را رد کنید. حواس خود را متمرکز کنید. غیبت نکنید و وب گردی نکنید. از جلساتی که در زمان مقرر تمام نمی شوند خارج شوید. از انجام همزمان چند کار دوری کنید. ایده هایی که به ذهنتان می آید را روی کاغذ بنویسید و یا به صورت صوتی ضبط کنید، تا بعداً سریع تر بخاطر بیاورید.  اطلاعات جدید را پردازش کنید. به پیام ها یا هر اطلاعات جدیدی که به دستتان می رسد فورا ترتیب اثر دهید.
حال به تشریح ادامه تکنیک های افزایش سود می پردازیم. ادامه مطلب

87 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ این مقاله ۲ تکنیک اول را بیان کردیم . گفتیم که  اول، مشخص کنید که چه کاری باید انجام دهید، فهرست کارها را بنوسید، فقط کارهای مرتبط با اهدافتان را بنویسید. کارهایی که آخرین مهلتش امروز است را مشخص کنید و کارهایی که می توانید بعداً انجام دهید را تفکیک کنید. دوم، برای کارهایتان برنامه زمانی درست کنید. برای هر کار زمان خاتمه واقع بینانه ای در نظر بگیرید. حال به تشریح ادامه تکنیک های افزایش سود می پردازیم. ادامه مطلب

96 total views, 1 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : لارا استک، که خود کارشناس افزایش بهره وری است، راه های ساده و نوآورانه ای ارائه می کند تا از روز کاری مفید خود بیشتر لذت ببرید. او به شما نشان می دهد چگونه کارهای خود را اولویت بندی کنید و چگونه با حذف فایل ها و اطلاعات اضافه، مشخص کردن کارهایی که واقعاً مهم هستند، کارهای خود را کمتر کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

برخی از پیشنهادات تو که مربوط به سلامتی و ورزش است بسیار مفید است، با اینکه در کتاب های دیگر نیز یافت می شود. با این حال بسیاری از ایده های او برای سازماندهی امور، جدید هستند و ارزش امتحان کردن را دارند. انتشارات سپید پیشنهادات واقع بینانه ی خانم لارا استک را به هر کسی که به دنبال ساده کردن کارهای گیج کننده است، توصیه می کند. ادامه مطلب

95 total views, 0 today

مشکلات توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۶, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

مشکلات توسعه کسب و کار

مشکلات توسعه کسب و کار :  از هفت تکنیک درباره استراتژی برای اطمینان از اجرای موفق استراتژی خود و مشارکت دادن کارمندان در تصمیمات  شرکت استفاده کنید. هر تکنیک  مربوط به یک ضرورت اجرایی است که برای موفقیت استراتژیک حیاتی است. در بخش ۱  ، بخش ۲  و بخش ۳ . ۵تکنیک  را شرح دادیم ، حال به ۲ تکنیک آخر  می پردازیم . ادامه مطلب

59 total views, 0 today

مشکلات توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۶, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

مشکلات توسعه کسب و کار

مشکلات توسعه کسب و کار : هدایت  کسب و کار دشوار است برای موفقیت باید از تکنیک هایی استفاده کنید . از هفت تکنیک درباره استراتژی برای اطمینان از اجرای موفق استراتژی خود و مشارکت دادن کارمندان در تصمیمات  شرکت استفاده کنید. هر تکنیک  مربوط به یک ضرورت اجرایی است که برای موفقیت استراتژیک حیاتی است. در بخش ۱  و بخش ۲ ،  ۳تکنیک  را شرح دادیم ، حال به ادامه تکنیک ها می پردازیم . ادامه مطلب

59 total views, 0 today

مشکلات توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۶, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

مشکلات توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار : راه حل های واحد برای مشکلات پیچیده کسب و کار هرگز مولد نتایج دلخواه برای شرکتتان نمی شوند.

از هفت تکنیک درباره استراتژی برای اطمینان از اجرای موفق استراتژی خود و مشارکت دادن کارمندان در تصمیمات  شرکت استفاده کنید. هر تکنیک  مربوط به یک ضرورت اجرایی است که برای موفقیت استراتژیک حیاتی است. در بخش ۱ تکنیک اول را شرح دادیم ، حال به ادامه تکنیک ها می پردازیم . ادامه مطلب

63 total views, 0 today

مشکلات توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۶, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

مشکلات توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار : هدایت  کسب و کار دشوار است برای موفقیت باید سوالات درستی بپرسید این هفت تکنیک درباره استراتژی  به شما کمک می کند تا سلامت و چشم اندازهای سازمانتان را ارزیابی کنید از پاسخ ها برای خلق دیدگاه های عملی درباره بهترین استراتژی هایی که باید در پیش بگیرند استفاده کنید هر تکنیک مربوط به یک ضرورت اجرایی است که مبنای موفقیت کسب و کار است. ادامه مطلب

95 total views, 1 today

کسب و کار حرفه ای

بازاریابی, تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۵, ۱۳۹۵

مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار دارای قابلیت ها و نیازمندی های جدیدی است که از خودکار سازی جریان کار فراتر می رود. به وسیله این قابلیت های جدید، شرکت ها می توانند محدوده گسترده تری از فرآیندها را کنترل کنند و از طریق مدلسازی کاملتر چرخه عمر فرآیندها، کسـب و کار را تحت کنترل در آورد. به وسیله مدیریت فرآیندهای کسب و کار می توان به بهبود مستمر فرآیندها دست یافت.

ادامه مطلب

91 total views, 0 today

خدمت به مشتریان

تازه ترین ها, تبلیغات, مشاوره دی ۲۸, ۱۳۹۵

خدمت به مشتریان

خدمت به مشتریان: در این نوشته، سی.بیمر و رابرت.ال.شاک توضیح می دهند که شرکت های ارائه دهنده خدمات فوق العاده به مصرف کنندگان، خصوصیات مشابهی دارند. برای مثال، شرکت های که به خدمات رسانی به مشتری به عنوان یک ضرورت اجتماعی می پردازند، به راحتی از رقبا که این موضوع را تنها یک فعالیت اداری می دانند، پیشی می گیرند. تاکید بر حمایت از مشتری در برنامه آموزشی و نه تنها در سیاست های مکتوب، راه دیگری برای توسعه پایه ای محکم برای بازگشت مشتریان است. هر قسمت از این راهنما به یکی از ۱۴ ویژگی تامین کنندگان بزرگ خدمات می پردازد. محققان اطلاعات خود را از یک تحقیق ۳۰۰۰۰۰ دلاری درباره مشتریان استخراج کرده اند که کاملا برای این پروژه طراحی شده است و یافته هایشان را با اضافه کردن مطالعه موردی بسیاری از شرکت ها به این تحقیق، غنا بخشیده اند.
مدیر سبز این راهنما را به خوانندگانی پیشنهاد می کند که می خواهند از روش های شرکت های موفق خدماتی برای به دست آوردن مشتریان مخصوص خود استفاده کنند.

ادامه مطلب

100 total views, 0 today

سخنرانی در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره دی ۲۵, ۱۳۹۵

سخنرانی در کسب و کار

سخنرانی برای گروه های کوچک

سخنرانی در کسب و کار: برای شروع باید یاد بگیرید که در جلساتی با شرکت کنندگان کم مثلاً یک یا دو نفر با اعتماد به نفس متقاعد کننده سخن بگویید. آمادگی قبل بسیار مهم است. ببینید چه کسی کجا نشسته است. شکل U بهترین حالت چیدمان برای جلسات کوچک است به عنوان رهبر جلسه در قسمت انتهای باز U بنشینید  سایر حضار در دو طرف U و رو به روی هم می نشینند.
جلسه را سر وقت شروع کنید. اگر مسئول جلسه هستید، دستور جلسه را در اختیار حضار قرار دهید. اگر از شرکت کنندگان هستید، در چند دقیقه اول حرف بزنید. نظری بدهید یا سوالی بپرسید. برای اینکه حاضران را با خود همراه کنید، سعی کنید با کمک شش مرحله زیر راجع به خود احساس خوبی پیدا کنند.

در بخش دو این مقاله به دو تکنیک دیگر از سخنرانی اشاره نمودیم، حال نیز به ادامه تکنیک ها می پردازیم.

ادامه مطلب

99 total views, 0 today

Page 3 of 8 1 2 3 4 5 8

علمی پژوهشی

خدمات ویژه ما