مذاکره در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

مذاکره در کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکره در کسب و کار: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان
در بخش پنجم : ۵ فرمان
در بخش ششم : ۵ فرمان 

و حال در این بخش به ۴ فرمان پایانی در مذاکرات تجاری می پردازیم؛

ادامه مطلب

172 total views, 0 today

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاکتیک های مذاکره: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان
در بخش پنجم : ۵ فرمان 

و حال در این بخش به ۵ فرمان دیگر در مورد مذاکرات تجاری می پردازیم؛

ادامه مطلب

193 total views, 0 today

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاکتیک های مذاکره: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان 

و حال در این بخش به ۵ فرمان دیگر می پردازیم؛

ادامه مطلب

164 total views, 1 today

مذاکرات در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

مذاکرات در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکرات در توسعه کسب و کار: در بخش اول این نوشته به ۳ مورد مفهوم مذاکره و  در بخش دوم این نوشته به ۳ مفهوم دیگر درباره مذاکره پرداختیم؛ در بخش سوم این نوشته به ۵ فرمان درباره مذاکرات تجاری پرداختیم؛ حال به ۱۰ فرمان دیگر درباره مذاکرت تجاری می پردازیم:

ادامه مطلب

154 total views, 1 today

مذاکرات در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

مذاکرات در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکرات در توسعه کسب و کار: در بخش اول این نوشته به ۳ مورد مفهوم مذاکره پرداختیم؛ در بخش دوم این نوشته نیز به ۳ مفهوم دیگر درباره مذاکره پرداختیم؛ حال به ۵ فرمان درباره مذاکرات تجاری میپردازیم:

ادامه مطلب

159 total views, 0 today

مذاکره در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

مذاکره در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکره در کسب و کار: خواسته و ناخواسته، همه ما مذاکره می کنیم. مذاکره یکی از واقعیات زندگی ماست، همه در حال مذاکره ایم. شما با رئیس اداره درباره حقوق و با صاحبخانه درباره مبلغ اجاره بها چک و چانه می زنید و کلاً درباره خسارات ناشی از یک حادثه رانندگی مذاکره می کنند و … روز به روز، مصداق مذاکره بیشتر و نیاز انسان ها به آن محسون تر می شود. مردم درباره خواسته ها و بر سر منافع خود صحبت می کنند. هر روز از تعداد کسانی که تصمیمات دیکته شده دیگران را می پذیرند، کاسته می شود. در این شرایط برای حل و فصل تفاوت ها و رفع اختلافات، راهی جز مذاکره و گفتوگو باقی نمی ماند.

ادامه مطلب

157 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ و بخش ۲ و بخش ۳  این مقاله ۵ تکنیک اول را بیان کردیم . حال به تکنیک آخر می پردازیم. امید است که این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد ادامه مطلب

278 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ و بخش ۲ این مقاله ۴ تکنیک اول را بیان کردیم . گفتیم که مشخص کنید که چه کاری باید انجام دهید، فهرست کارها را بنوسید، فقط کارهای مرتبط با اهدافتان را بنویسید. کارهایی که آخرین مهلتش امروز است را مشخص کنید و کارهایی که می توانید بعداً انجام دهید را تفکیک کنید.  برای کارهایتان برنامه زمانی درست کنید. برای هر کار زمان خاتمه واقع بینانه ای در نظر بگیرید. درخواست های همکارانتان برای انجام کارهایی که خارج از مسئولیت های شما است را رد کنید. حواس خود را متمرکز کنید. غیبت نکنید و وب گردی نکنید. از جلساتی که در زمان مقرر تمام نمی شوند خارج شوید. از انجام همزمان چند کار دوری کنید. ایده هایی که به ذهنتان می آید را روی کاغذ بنویسید و یا به صورت صوتی ضبط کنید، تا بعداً سریع تر بخاطر بیاورید.  اطلاعات جدید را پردازش کنید. به پیام ها یا هر اطلاعات جدیدی که به دستتان می رسد فورا ترتیب اثر دهید.
حال به تشریح ادامه تکنیک های افزایش سود می پردازیم. ادامه مطلب

248 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ این مقاله ۲ تکنیک اول را بیان کردیم . گفتیم که  اول، مشخص کنید که چه کاری باید انجام دهید، فهرست کارها را بنوسید، فقط کارهای مرتبط با اهدافتان را بنویسید. کارهایی که آخرین مهلتش امروز است را مشخص کنید و کارهایی که می توانید بعداً انجام دهید را تفکیک کنید. دوم، برای کارهایتان برنامه زمانی درست کنید. برای هر کار زمان خاتمه واقع بینانه ای در نظر بگیرید. حال به تشریح ادامه تکنیک های افزایش سود می پردازیم. ادامه مطلب

265 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : لارا استک، که خود کارشناس افزایش بهره وری است، راه های ساده و نوآورانه ای ارائه می کند تا از روز کاری مفید خود بیشتر لذت ببرید. او به شما نشان می دهد چگونه کارهای خود را اولویت بندی کنید و چگونه با حذف فایل ها و اطلاعات اضافه، مشخص کردن کارهایی که واقعاً مهم هستند، کارهای خود را کمتر کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

برخی از پیشنهادات تو که مربوط به سلامتی و ورزش است بسیار مفید است، با اینکه در کتاب های دیگر نیز یافت می شود. با این حال بسیاری از ایده های او برای سازماندهی امور، جدید هستند و ارزش امتحان کردن را دارند. انتشارات سپید پیشنهادات واقع بینانه ی خانم لارا استک را به هر کسی که به دنبال ساده کردن کارهای گیج کننده است، توصیه می کند. ادامه مطلب

312 total views, 0 today

Page 5 of 11 1 3 4 5 6 7 11