موفقیت در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار آذر ۱۶, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

موفقیت یک شرکت در توسعه کسب و کار

موفقیت یک شرکت در توسعه کسب و کار : هنگامیکه در مورد موفقیت یک شرکت در کسب و کار صحبت به میان می آید، ایجاد رضایتمندی در تمامی جهات امری مهم محسوب می گردد.
ارزیابی بازار بورس به دو صورت انجام می شود: پایه ای و تکنیکی.
روش پایه ای از طریق محاسبات فراوان و روش تکنیکی با استفاده از منحنی های صعودی و نزولی در ترسیم روند موفقیت بورس انجام می گیرند.
یک سرمایه گذار حرفه ای همواره به دنبال آن است که در رقابت با بقیه سرمایه گذاران از آنها حتی با فاصله اندک پیشی بگیرد.  اما آنچه این حرفه ها به راحتی آن را فراموش می کنند، مقوله تجزیه و تحلیل کیفی است که در بعضی موارد تحت عنوان (معیار متری نرم) شناخته می شود. این نوع تجزیه و تحلیل به ابعادی از یک شرکت اشاره دارد که قابل سنجش نیستند و به راحتی نیز نمی توان آنها را با اعداد و ارقام تشریح نمود بطور کلی تجزیه و تحلیل کیفی شاخه ای از علم تجزیه و تحلیل پایه است که به شایستگی درک نشده و بکار نمی رود با این حال، عوامل دخیل در موفقیت هر شرکت همواره از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار بوده اند. ادامه مطلب

609 total views, 0 today