قانون تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیک آذر ۲۳, ۱۳۹۵

قانون تجارت الکترونیکی

‌باب اول – مقررات عمومی

قانون تجارت الکترونیکی : مبحث اول – در کلیات

‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون
‌ماده ۱ – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌اطلاعات
در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار‌می‌رود. ادامه مطلب

282 total views, 0 today

ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیک آذر ۲۳, ۱۳۹۵

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب۱۳۸۲

ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی : وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی،ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۳۲) قانون تجارت
الکترونیکی ـ مصوب۱۳۸۲ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ادامه مطلب

259 total views, 1 today