مدیریت کسب و کار

بازاریابی, تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۴, ۱۳۹۵

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار: در بخش اول ایم مقاله به توضیح فرآیندهای کسب و کار پرداختیم و در بخش دوم این مقاله نیز به مزایای مدیریت فرآیند های کسب و کار پرداختیم و در این بخش به استانداردهای حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و اجزای کلیدی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار می پردازیم؛

ادامه مطلب

185 total views, 0 today

مدیریت کسب و کار

بازاریابی, تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۴, ۱۳۹۵

 مدیریت کسب و کار

مدیریت فرآیند های کسب و کار: مزایای محسوس و نامحسوس زیادی برای سازمان به همراه دارد، مدیریت فرآیند های کسب و کار می تواند با حذف تاخیره ها، خودکار سازی
بخش هایی از فرآیند، موازی سازی فرآیند ها و ایجاد محدودیت های زمانی برای هر قدم، زمان سیکل را تا ۹۰% کاهش دهد. برخی از مهمترین مزایای بکار گیری سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار عبارتند از:

ادامه مطلب

202 total views, 0 today

مدیر بهتر

مدیریت و توسعه کسب و کار دی ۱۱, ۱۳۹۵

مدیر بهتر

مدیر بهتر : مدیران اجرایی اغلب بر تاکتیک ها یعنی «چگونگی»عملکردشان تاکید می کنند. در بخش ۱ این مقاله به ۳ تاکنیک مدیر یتی پرداختیم ، حال به ۳ تاکنیک دیگر اشاره می کنیم. ادامه مطلب

214 total views, 0 today

مدیر بهتر

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار دی ۱۱, ۱۳۹۵

مدیر بهتر

مدیر بهتر : مدیران اجرایی اغلب بر تاکتیک ها یعنی «چگونگی» عملکردشان تاکید می کنند. بسیاری از آنها در «چگونه» های اداره کردن یک شرکت یعنی تکنیک ها ،تاکتیک ها و تکنولوژی های مورد استفاده،با مشکل رو به رو میشوند.
آن ها در طول این مسیر بر تمرکز بر همه «چه» هکمای مهم شرکت مثل فعالیت های اصلی: تولید محصولات با کیفیت ، انجام سفارشات راضی کردن مشتریان و غیره باز می ماند. این رهبران در جزئیات زائد و غیر ضروری غرق شده اند. نمی توانند اولویت های واقعی را تشخیص دهند .
مریفیلد معتقد است که اغلب این مدیر ان اجرایی باید کارهای خود را از ابتدا باز بینی کنند.  ادامه مطلب

210 total views, 0 today