بازاریابی ترویجی در توسعه کسب و کار

بازاریابی, تازه ترین ها, تبلیغات, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۷, ۱۳۹۵

بازاریابی ترویجی در توسعه کسب و کار

بازاریابی ترویجی

بازاریابی ترویجی: در بخش اول درباره بازاریابی ترویجی صحبت کردیم

و در بخش دوم درباره جلب افراد در محل فروش محصولات، مزایای ترویج با استفاده از کوپن و مزایای پس دادن بخشی از مبلغ خرید یا وجه پرداختیم و حال
در این بخش به ادامه نکاتی درباره بازاریابی ترویجی می پردازیم؛

ادامه مطلب

50 total views, 0 today

بازاریابی ترویجی

بازاریابی, تازه ترین ها, تبلیغات, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۶, ۱۳۹۵

بازاریابی ترویجی: در بخش اول درباره بازاریابی ترویجی صحبت کردیم

و حال

در این بخش به ادامه این موضوع می پردازیم؛

 

ادامه مطلب

69 total views, 0 today

مذاکره در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

مذاکره در کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکره در کسب و کار: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان
در بخش پنجم : ۵ فرمان
در بخش ششم : ۵ فرمان 

و حال در این بخش به ۴ فرمان پایانی در مذاکرات تجاری می پردازیم؛

ادامه مطلب

60 total views, 1 today

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاکتیک های مذاکره: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان
در بخش پنجم : ۵ فرمان 

و حال در این بخش به ۵ فرمان دیگر در مورد مذاکرات تجاری می پردازیم؛

ادامه مطلب

75 total views, 0 today

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

تاکتیک های مذاکره در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

تاکتیک های مذاکره: تاکنون به موضوعاتی از قبیل مذاکرات تجاری:

در بخش اول : ۳ مفهوم
در بخش دوم: ۳ مفهوم
در بخش سوم : ۵ فرمان
در بخش چهار : ۱۰ فرمان 

و حال در این بخش به ۵ فرمان دیگر می پردازیم؛

ادامه مطلب

60 total views, 0 today

مذاکرات در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

مذاکرات در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکرات در توسعه کسب و کار: در بخش اول این نوشته به ۳ مورد مفهوم مذاکره و  در بخش دوم این نوشته به ۳ مفهوم دیگر درباره مذاکره پرداختیم؛ در بخش سوم این نوشته به ۵ فرمان درباره مذاکرات تجاری پرداختیم؛ حال به ۱۰ فرمان دیگر درباره مذاکرت تجاری می پردازیم:

ادامه مطلب

58 total views, 0 today

مذاکرات در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

مذاکرات در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

مذاکرات در توسعه کسب و کار: در بخش اول این نوشته به ۳ مورد مفهوم مذاکره پرداختیم؛ در بخش دوم این نوشته نیز به ۳ مفهوم دیگر درباره مذاکره پرداختیم؛ حال به ۵ فرمان درباره مذاکرات تجاری میپردازیم:

ادامه مطلب

53 total views, 1 today

مذاکره در توسعه کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار, مشاوره بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

مذاکره در توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

مـذاکره در توسعه کسب و کار: در بخش قبل مفهوم مـذاکره و انواع مذاکره پرداختیم؛ در این بخش به شرح مذاکره رسمی و انواع استراتژی مـذاکره می پردازیم:

ادامه مطلب

63 total views, 1 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ و بخش ۲ و بخش ۳  این مقاله ۵ تکنیک اول را بیان کردیم . حال به تکنیک آخر می پردازیم. امید است که این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد ادامه مطلب

97 total views, 0 today

افزایش سود در کسب و کار

تازه ترین ها, مدیریت و توسعه کسب و کار بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

توسعه کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار

افزایش سود در کسب و کار : نقشه جامع صنعت برای شما ۶ تکنیک افزایش سود در کسب و کار تان را مطرح می کند که در بخش ۱ و بخش ۲ این مقاله ۴ تکنیک اول را بیان کردیم . گفتیم که مشخص کنید که چه کاری باید انجام دهید، فهرست کارها را بنوسید، فقط کارهای مرتبط با اهدافتان را بنویسید. کارهایی که آخرین مهلتش امروز است را مشخص کنید و کارهایی که می توانید بعداً انجام دهید را تفکیک کنید.  برای کارهایتان برنامه زمانی درست کنید. برای هر کار زمان خاتمه واقع بینانه ای در نظر بگیرید. درخواست های همکارانتان برای انجام کارهایی که خارج از مسئولیت های شما است را رد کنید. حواس خود را متمرکز کنید. غیبت نکنید و وب گردی نکنید. از جلساتی که در زمان مقرر تمام نمی شوند خارج شوید. از انجام همزمان چند کار دوری کنید. ایده هایی که به ذهنتان می آید را روی کاغذ بنویسید و یا به صورت صوتی ضبط کنید، تا بعداً سریع تر بخاطر بیاورید.  اطلاعات جدید را پردازش کنید. به پیام ها یا هر اطلاعات جدیدی که به دستتان می رسد فورا ترتیب اثر دهید.
حال به تشریح ادامه تکنیک های افزایش سود می پردازیم. ادامه مطلب

87 total views, 0 today

Page 1 of 31 2 3

علمی پژوهشی

خدمات ویژه ما