توربوژنراتور شاهرود Shahrood Turbo Generator Co.

عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
تاریخ عضویت: شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

توربوژنراتور شاهرود
shahrood turbo generator co.
021-88780660

محصولات صنایع

علمی و پژوهشی

خدمات ویژه ما