نقشه جامع صنعت

 
معرفی شرکت ها توسعه کسب و کار مشاوره علمی و پژوهشی گزارش تصویری
بیشتر

همکاری مشترک مدرسه عالی کسب و کار ماهان مجتمع فنی تهران

و تعاونی توسعه فناوری اطلاعات ایرانیان ماندگار

بعید است بتوانیم کسی را در حوزه مدیریت استراتژی پیدا کنیم 3 =1+1 را به عنوان تعریف سینرژی نشنیده باشد. امروز مفهوم سینرژی از مفاهیم کلیدی در مدیریت محسوب می شود وقتی می گوییم سینرژی ایجاده شده است. منظورمان این است. که چند منبع یا چند ظرفیت در کنارهم قرار گرفته اندو منبع جدید یا ظرفیت جدیدی ایجاد شده است که فراتر از حاصل جمع آن منابع یا ظرفیت هاست. در همین راستا با هدف بهبود و تکمیل سبد ارائه خدمات مدرسه عالی کسب و کار ماهان مجتمع فنی تهران و شرکت تعاونی توسعه فناوری اطلاعات ایرانیان ماندگار به عنوان برندهای برتر در حوزه آموزش های مربوط به کسب و کار فناوری اطلاعات و خدمات نوین توسعه کسب و کار فضای حرفه ای جهت ایجاد کار آفرینی و تجاری سازی طرح ها و ایده ها نموده اند. این سه شرکت در قالب پروژه نقشه جامع صنعت با ایجاد یک گروه نظام مند در تلاش اند تا کلیه نیازهای سازمان ها و کسب و کارهای کشور اعم از خصوصی و دولتی را در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی، مشاوره، coachin پژوهش و فناوری اطلاعات با بکارگیری راهکارهای مدیریت دانش و سرمایه های دانشی مرتفع سازند.

دسته بندی صنایع
     


 

توسعه کسب و کار- بازاریابی اینترنتی
| | |


Powered By ایرانیان ماندگار.