مدیران

مدیرعامل و مدیر پروژه

جناب آقای مهندس احمدی

Email:ceo@icmap.ir

مدیریت آی تی و فناوری اطلاعات(IT)

آقای مهندس حسینی طهرانی

 

Email:it.t@icmap.ir

محصولات صنایع

علمی و پژوهشی

خدمات ویژه ما